fb_pixel

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: TOM PLUS s.r.o.

2901 Komárom, Postafiók 239

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

……………………………………………………………………………

 

Kelt

Elállási nyilatkozat minta - letölthető itt